Activitatea organizației de tineret

Activitatea organizației de tineret

  

Activitatea organizației de tineret s-a concentrat ,în perioada ce intră sub incidența prezentului raport, către următoarele direcții:

·         Asigurarea unui cadru propice creșterii numărului de organizații de tineret în rândul entităților membre BNS și susținerea interesului tinerilor în interiorul confederației

·         Adaptarea legislației la nevoile tinerilor atât în ceea ce privește piața muncii  și în procesul de reprezentare

·         Consolidarea relațiilor de colaborare cu organizațiile  de tineret din mediul de tineret

·         Promovarea specificului activității sindicale prin intermediul evenimentelor de diseminare – conferințe, seminarii

Asigurarea unui cadru propice creșterii numărului de organizații de tineret în rândul entităților membre BNS și susținerea interesului tinerilor în interiorul confederației

Pentru asigurarea unui cadru propice creșterii numărului de organizații BNS și pentru susținerea interesului tinerilor în interiorul confederației, OTBNS a desfășurat următoarele tipuri de activități:

·         Participarea la  BEX BNS precum și realizarea de intervenții pe chestiuni specifice organizației de tineret în cadrul BEX BNS

·         Realizarea de deplasări în teritoriu precum și întâlniri specifice cu tinerii din BNS

·         Organizarea de evenimente în parteneriat cu organizațiile de tineret din cadrul entităților membre

·         Solicitarea de intervenții, puncte de vedere sau participări la activitățile de interes pentru OTBNS

În perioada ce intră sub incidența prezentului raport au continuat programele multi anuale implementate de OTBNS în parteneriat cu alte structuri. Ne referim aici la următoarele tipuri de programe:

·         Academia sindicală  - implementat în parteneriat cu FES România

·         Bursa Friedrich Ebert - implementat în parteneriat cu FES România

·         Alumni Friedrich Ebert - implementat în parteneriat cu FES România

Au fost organizate o serie de deplasări in teritoriu și de evenimente regionale în parteneriat cu organizațiile de tineret ale entităților membre BNS.

Adaptarea legislației la nevoile tinerilor atât în ceea ce privește piața muncii  și în procesul de reprezentare

Activitatea organizației de tineret a presupus 2 direcții majore în ceea ce privește procesul de adaptare a legislației la nevoile tinerilor, după cum urmează:

1.    Modificarea legislației care aduce vizează procesul de inseție profesională sau  procesul tranziție de la școală la viață activă.

Această direcție a vizat următoarele legi: legea 335/2013  privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior, legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, legea 76/2002 - privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forței de muncă. Au fost propuse amendamente de modificare care vizează cel puțin următoarele: integrarea organizațiilor sindicale în fluxurile vizate de legile anterior amintite, protejarea locului de muncă, alocarea de subvenții pentru locurile de muncă, facilitarea tranziției de la școală la viața active și inserția profesională a tinerilor.

2.    Strategiile și documentele de dezvoltare a României

Modificarea structurii de finanțare a mediului social a presupus realizarea unui cadru strategic coerent. În acest sens au fost realizate o serie de strategii și planuri de acțiune menite să integreze atât nevoile reale ale mediului social și cerințele finanțatorilor. OTBNS a contribuit activ la realizarea următoarelor strategii: Strategia pentru tineret și planurile de acțiune aferente strategiei, Planul de implementare pentru Schema de Garanție 2014 – 2015, Planul de implementare pentru Schema de Garanție 2016 – 2020, Strategia  educației și formării profesionale din România în perioada 2016-2020, axa 1 și axa 2 din cadrul POCU 2014 – 2020, Planul de Evaluare a Acordului de Parteneriat, Strategia pentru reducerea părăsirii timpurie a școlii, Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 etc.

Unul dintre efectele benefice a eforturilor OTBNS în susținerea interesului tinerilor a fost recunoașterea BNS ca instituției cheie in implementarea Schemei de Garanție pentru Tineri.

Consolidarea relațiilor de colaborare cu organizațiile  de tineret din mediul de tineret

Una dintre direcțiile principale ale OTBNS  a fost integrarea acesteia în mediul de tineret. Această abordare a presupus un efort susținut din partea organizației în vederea identificării interesului comun cu celelalte structuri și organizații de tineret.   Direcția a presupus consolidarea relațiilor de colaborare cu următoarele tipuri de organizații de tineret:

·         Organizații de studenți

·         Organizații de tineret de tip ong

·         Organizații pentru tineret – în general de tip fundații

·         Organizații de tineret ale partidelor politice

·         Organizații de tineret ale patronatelor

·         Orgnizații de tineret ale altor confederații sindicale

·         Organizații de tineret internaționale

Relațiile de colaborare au vizat susținerea în comun a elementelor legislative ce vizează interesul direct al tinerilor, realizarea de conferințe de presă comune, realizarea de dezbateri tematice atât în țară cât și în străinătate și realizarea de grupuri tematice de lucru. Rezultatele concrete ale acestor colabări au contribuit la creșterea notorietății dar și la promovarea valorilor specfice organizațiilor sindicale. În baza acestor colaborări a fost realizat pe lângă Ministerul Tineretului si Sportului o structură denumită Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret, Memorandum pentru Schema de Garanție precum și o serie de proiecte finanțate din diverse surse de finanțare.

Parteneriatele dintre OTBNS și alte organizații din mediul de tineret intern și internațional au fost concretizate inclusiv în poziții în structurile de conducere al organizațiilor de tineret de tip umbrelă. Astfel, Presedintele OTBNS a ocupat funcția de vicepresedinte în cadrul Consiliul Tineretului din România ( cea mai importantă structură asociativă de tineret  din România ) iar în momentul de față mai multi membri OTBNS ocupă locuri în structurile de conducere ale Consiliuliului Tineretului din România. 

Promovarea specificului activității sindicale prin intermediul evenimentelor de diseminare – conferințe, seminarii

OTBNS a organizat o serie de evenimente al căror principal obiectiv a fost promovarea specificității sindicale dar și punctele de vedere specifice susținute de organizație. Au fost organizate peste 15 de evenimente de tip conferințe, seminarii etc care au beneficiat de finanțare din fonduri europene. Este important de menționat că aceste evenimente au presupus realizarea unei legături între obiectivele proiectelor care au finanțat evenimentele și specificul activității sindicale.

Pe lângă evenimentele finanțate fin fonduri europene, OTBNS a realizat o serie de evenimente în regim voluntariat. Aceste evenimente au presupus parteneriate cu alte organizații din mediul de tineret. Evenimentele organizate în regim de voluntariat au presupus luări de poziție pe anumite chestiuni specifice. În perioada ce intră sub incidența prezentului raport, au fost organizate 21 evenimente în regim de voluntariat. Sunt amintite mai jos, câteva dintre acestea:

·       Dezbatere: „Îmbunătățirea accesului tinerilor pe piața muncii prin Schema de Garanție pentru Tineri” – eveniment sprijinit de Reprezentanța Comisiei Europene în România (http://www.euractiv.ro/video/video-amp%3Btext-dezbatere-%E2%80%9Eimbunatatirea-accesului-tinerilor-pe-piata-muncii-prin-schema-de-garantie-pentru-tineri-239 )

·    Dezbatere: -  Noile revendicări sociale ale salariaților, eveniment organizat în parteneriat cu Fundația Stânga Democratică (http://www.caleaeuropeana.ro/live-video-1-mai-ora-10-30-fundatia-stanga-democratica-organizeaza-dezbaterea-noile-revendicari-sociale-ale-salariatilor-din-romania/ )

·   Eveniment național: Consiliul Național al Tinerilor din România – evenimentul are un caracter anual și se desfășoară cu sprijinul Ministerului Tineretului si Sportului, sub coordonarea Forumului Tinerilor din România (http://www.iaayp.ro/consiliul-national-al-tinerilor-din-romania-300-de-tineri-aduc-domeniul-tineretului-pe-agenda-publica/ )

·    Eveniment lansare „Strategia în domeniul Tineretului” – sub coordonarea Ministerului Tineretului și Sportului (http://mts.ro/noutati/ministrul-tineretului-si-sportului-nicolae-banicioiu-a-lansat-spre-dezbatere-strategia-in-domeniul-tineretului/ )

·       Eveniment lansare Coaliția România 2019  ( http://www.caleaeuropeana.ro/tag/coalitia-romania-2019/ )

·       Constituire Forumul European Social și Economic de Tineret – evenimentul a fost realizat în parteneriat cu cei mai importanți actori din mediul social de tineret – partide politice, organizații patronale, ong-uri dar și instituții publice centrale ce și desfășoară activitatea la nivel european. (http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/11/19/comunicat-de-presa-europarlamentar-victor-negrescu-15-14-18 )

Promovarea activității organizației a fost realizată inclusiv prin comunicate de presă sau articole publicate în presa centrală sau locală sau pe blogurile de specialitate. Sunt prezentate mai jos câteva dintre articole publicate:

·         Tinerii și fondurile Europene - http://www.socialeast.ro/tinerii-si-fondurile-europene/

·         Apel către clasa politică - http://www.socialeast.ro/apel-catre-clasa-politica/

·         Un 8 martie oneros - http://www.socialeast.ro/un-8-martie-oneros/

·         Nefericitul statut al lucrătorului român - http://www.socialeast.ro/nefericitul-statut-al-lucratorului-roman/

·         Capitalismul de stânga - http://www.criticatac.ro/21735/capitalismul-de-stanga/

·         Şi totuşi, cu ce au greşit tinerii din ziua de azi? - http://www.criticatac.ro/21290/totui-cu-ce-au-greit-tinerii-din-ziua-de-azi/

·         Pulverizarea mișcării sindicale continuă - http://www.socialeast.ro/pulverizarea-miscarii-sindicale-continua/

Diversificarea canalelor de comunicare a constituit o prioritate pentru OTBNS. În acest sens, organizația a avut intervenții atât în cadrul emisiunilor televizate cât și la cele mai importante posturi de radio. Mai jos regăsiți câteva dintre intervențiile organizației:

·         BNS Tineret: Ce vor tinerii? În primul rând salarii mai mari! - http://www.rfi.ro/emisiunile-rfi-ro-75463-bns-tineret-ce-vor-tinerii-n-primul-r-nd-salarii-mai-mari

·         Schema de Garanţie pentru Tineri: Cum o implementăm în România? - http://www.rfi.ro/emisiunile-rfi-ro-56417-schema-garantie-tineri-cum-o-implementam-romania

·          Sărăcia în România - http://www.romania-actualitati.ro/probleme_la_zi_saracia_in_romania-71607

·         Participare la emisiuni tv – Secvential – Antena 3, Digi 24, TVR 1, etc.