Cum alegem un curs de FPC

Care sunt tipurile de cursuri la care pot participa ?

Inițierea

·         reprezintă dobândirea uneia sau mai multor competențe specifice unei calificări, conform standardului ocupațional sau de pregătire profesională;

·         în mod obișnuit se achiziționează numai o parte din competențele specifice unei calificări

·         reprezintă debutul în ocupația / calificarea respectivă.

Calificarea / Recalificarea

·         reprezintă pregătirea profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competențe profesionale care permit unei persoane să desfășoare activități specifice uneia sau mai multor ocupații; 

·         în general, programele de calificare (formare profesională continuă) se desfășoară pe trei nivele astfel :

ü  Nivel 1 – 360 de ore

ü  Nivel 2 – 720 de ore

ü  Nivel 3 – 1080 ore

·         numărul de ore aferent unui program de formare prorfesională continuă – calificare - se împarte astfel :

ü  1/3 – pregătire teoretică

ü  2/3 – pregătire practică

Specializarea

·        reprezintă pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoștințelor, deprinderilor sau competențelor profesionale ale unei persoane care deține deja o calificare;

·        dobândirea de competențe noi într-o arie ocupațională nouă;

·        dobândirea de competențe fundamentale/cheie sau competențe tehnice noi într-o arie ocupațională nouă.

Perfecționarea

·         reprezintă pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoștințelor, deprinderilor sau competentelor profesionale ale unei persoane care deține deja o calificare;

·        dezvoltarea competențelor în cadrul aceleiași calificări, dobândirea de competențe noi în aceeași arie ocupațională;

·        dobândirea de competente fundamentale/cheie sau competențe tehnice noi în aceeași arie ocupațională.