Evaluarea aptitudinilor antreprenoriale

Chestionar de identificare a potențialului antreprenorial

Participant  

 

Nr. dosar

 

Data

 

Răspundeți la ȋntrebările de mai jos, marcȃnd valoarea corespunzătoare opiniei dvs.

Nr. Crt.

Întrebare

DA

parțial
DA

Mediu

parțial
NU

NU

1

Eşti conştient că în etapa de întemeiere a firmei tale, te poţi confrunta cu situaţii uneori extrem de dificile?

5

4

3

2

1

2

Eşti în măsură să realizezi şi să întreţii contacte cu clienţii?

5

4

3

2

1

3

Dispui, înainte de înfiinţarea firmei, de timp suficient pentru toate?

5

4

3

2

1

4

Eşti capabil să convingi pe alţii, utilizând argumentele tale?

5

4

3

2

1

5

Eşti în măsură să te adaptezi la partenerul tău de discuţie şi la argumentele acestuia?

5

4

3

2

1

6

Poţi discerne aspectele esenţiale de cele neesenţiale, altfel spus, să identifici rapid ceea ce este necesar pentru o decizie?

5

4

3

2

1

7

Eşti un om de acţiune?

5

4

3

2

1

8

Îţi face plăcere să realizezi ceva nou?

5

4

3

2

1

9

Eşti capabil să planifici o activitate, să-ţi fixezi nişte obiective şi să stabileşti etapele intermediare de atingere ale acestora?

5

4

3

2

1

10

Dispui de aptitudinea de conducere şi pe cea de motivare a colaboratorilor tăi?

5

4

3

2

1

11

Eşti capabil de a improviza, în cazul în care, deodată, a intervenit ceva imprevizibil?

5

4

3

2

1

12

Eşti capabil şi în situaţii de stres să te concentrezi şi să acţionezi în mod  raţional?

5

4

3

2

1

13

Eşti dispus să-ţi asumi riscurile, uneori inerente, demarării oricărei afaceri?

5

4

3

2

1

14

Eşti capabil să-ţi asumi din proprie iniţiativă responsabilităţi şi să acţionezi în consecinţă, fără ca cineva să-ţi solicite acest lucru?

5

4

3

2

1

15

Starea sănătăţii tale îţi permite ca pe perioada „punerii pe roate” a firmei să lucrezi 10–12 ore/zi, uneori mai mult, 6 poate 7 zile pe săptămână?

5

4

3

2

1

16

Familia este dispusă să-ţi acorde sprijin şi înţelegere în această perioadă de întemeiere a firmei?

5

4

3

2

1

17

Din punct de vedere financiar, pentru tine se justifică înfiinţarea unei firme?

5

4

3

2

1

18

Eşti dispus tu şi familia ta să-ţi asumi riscul unor venituri incerte şi neregulate care pot influenţa negativ nivelul de trai al tău şi al familiei?

5

4

3

2

1

19

Eşti dispus ca pe perioada întemeierii firmei să suporţi privaţiunile renunţării la concediu, ale multor drumuri obositoare?

5

4

3

2

1

20

Îndeplineşti prevederile pe care legea le stabileşte pentru întemeierea unei întreprinderi? (de ex. studii de specialitate legate de obiectul de activitate al firmei)

5

4

3

2

1

21

Dispui de suficientă experienţă în branşă pentru a introduce pe piaţă, împotriva concurenţei, produsele şi serviciile tale?

5

4

3

2

1

22

Dispui de suficiente cunoştinţe în domeniul financiar şi al conducerii afacerilor?

5

4

3

2

1

23

Ai posibilitatea să-ţi completezi anumite cunoştinţe care-ţi lipsesc, prin participarea la diferite cursuri de perfecţionare, inclusiv cele de dezvoltare a competențelor antreprenoriale?

5

4

3

2

1

24

Dacă nu întruneşti toate aptitudinile sau nu dispui de cunoştinţele de specialitate necesare, accepţi posibilitatea de a înfiinţa firma cu un partener?

5

4

3

2

1

25

În cazul în care intenţionezi să înfiinţezi firma împreună cu un partener, crezi că vei coopera în mod armonios cu acesta?

5

4

3

2

1

 

Chestionar de identificare a potențialului antreprenorial

-foaie de calcul punctaj-

 

1.                  Se calculează numărul total de puncte, însumând valorile corespunzătoare opiniilor repondentului :

·         Max. posibil puncte = 125

·         Min.  posibil puncte =  25

 

2.                  Se determină punctajul mediu, prin împărţirea numărului total de puncte la numărul de întrebări la care s-a răspuns (25).

Exemplu de calcul

·         la cele 25 de întrebări pentru „potențialul întreprinzătorului”, numărul total de puncte obținut de repondent (corespunzător răspunsurilor date) este de 110

·         Se împarte numărul total de puncte (110) la numărul de întrebări (25)

·        Se obţine punctajul mediu pentru categoria respectivă de întrebări şi anume valoarea de 4,4.

Interpretarea semnificaţiilor punctajului mediu se face cu ajutorul tabelului de mai jos, ȋn care sunt ȋnscrise intervalele de punctaj mediu și explicațiile pe fiecare interval:

 

Scala de măsurare a personalității ȋntreprinzătorului

 

 

3,80 – 5,00

2,80 - 3,79

2,20 – 2,79

1,20 - 2,19

sub 1,19

Ai calităţi de întreprinzător şi eşti pregătit să faci faţă unei vieţi nu foarte line care te poate aştepta.

Te poţi descurca pe drumul acesta. Important este să şi vrei.

Ai putea să faci faţă provocărilor pe care viaţa de întreprinzător le implică. Pentru a lua o decizie, analizează cu atenţie şi  celelalte 2 aspecte.

Poate că îţi doreşti foarte mult să fii stăpân pe propria ta soartă materială.  Nu este însă suficient. Trebuie să  şi poţi. Este bine să fii prudent înainte de a lua o decizie.

Viaţa de întreprinzător, plină de riscuri, nu pare să fie potrivită pentru tine. Poate e bine ca deocamdată să-ţi construieşti o altfel de strategie personală.