Ideea de afacere – De la ideea de afacere la proiect

De la IDEE la PROIECT

Întrebări care trebuie puse / Acțiuni de realizat:

·         Ce activitate urmează să fie dezvoltată? – doua situații posibile

P  Tânărul întreinzător are o idee precisă, dar nu ştie cum să o realizeze.

P  Tânărul întreinzător vrea să creeze o întreprindere, dar ideea este încă confuză.

·         Ideea trebuie precizată

·         Trebuie verificat dacă dezvoltarea unei afaceri poate conveni realmente potențialului întreprinzător

Sintetiza ideii de afacere:

·         În ce stadiu se află ? Cînd aţi prevăzut să începeţi?

·      Pe ce puncte forte se bazează reuşita întreprinderii?

·      Care sunt punctele slabe care riscă să creeze dificultăţi?

·      Ce imagine va avea întreprinderea pe termen mediu (2  - 3 ani)?

·      Ce motivaţii aveţi pentru a crea întreprinderea?

Trecerea de la idee la proiect

·         Definire idee de afacere cu cît mai multă precizie:

P  Ce se vinde? (produs sau serviciu)

P  Cui se vinde? (clienţi)

·         Căutare informaţie:

P  În legătură cu ceea ce se vindeţi, produs sau serviciu: ce se ştie despre produsul sau serviciul ce urmează a fi vândut?

P  Ce se ştie despre cei cărora se va vinde: clienţi sau piaţă

·         Culegere opinii şi sfaturile unor specialişti:

P  Aceştia provin din afara proiectului şi sunt mai obiectivi decât întreprinzătorul

P  Chiar daca opinia lor nu coincid cu viziunea întrinzătorului, ea este totuşi utilă şi trebuie să se ţină cont de ea pentru a evita erori care pot fi greu sau imposibil de corectat după lansarea proiectului

·         Analiza constrîngerilor:

ü  bani, imobiliare, dimensiunea proiectului, gestiunea, familia, sanatatea, materiale etc.

 

Procesul transpunerii ideii în afacere

 

4.2.1        Principalii factorii care influenţează activtatea antreprenorială

Conţinutul şi formele de manifestare ale activităţii antreprenoriale sunt determinate de două grupe de factori:

A.       Factori interni

B.        Factori externi

 

A.       Factori interni:

ü  mărimea firmei;

ü  natura (tipul şi specificul activităţii) firmei;

ü  personalitatea şi pregătirea întreprinzătorului;

ü  nivelul de pregătire al persoanelor implicate şi cultura firmei.

 

B.     Factori externi:

ü  caracteristicile şi funcţionalitatea sistemului economic;

ü  conjunctura economiei naţionale;

ü  piaţa pe care firma acţionează.

Factorii care au impact mai mare asupra performanţelor sunt mai ales factorii care ţin de întreprinzător şi de pregătirea sa antreprenorială. Factorii interni (ce aparţin de firmă) se manifestă în cadrul creat de factorii externi care prin conţinutul lor favorizant sau defavorizant pot avea un impact major asupra oricărei iniţiative antreprenoriale.

Unul dintre factorii importanţi care încorporează atât factori interni cât şi factori externi este actorul social cheie (stakeholderul). Stakeholderii cuprind atât elemente interne (proprietari, manageri, salariaţi, sindicate) cât şi elemente externe (bănci, furnizori, clienţi, administraţie publică). Acești actori cheie au impact semnificativ asupra activităţii antreprenoriale, însă putem spune că factorul cu cea mai mare influenţă îl constituie întreprinzătorul prin spiritul său antreprenorial. Întreprinzătorul este fermentul care declanşează activitatea antreprenorială, fără acesta toţi ceilalţi factori fiind inerţi din punct de vedere antreprenorial.

4.2.2 Stabilirea obiectivelor antreprenoriale

Dacă un întreprinzător se decide să intre în afacere el trebuie să-şi stabilească obiectivele antreprenoriale concrete. Aceste obiective pot fi grupate în trei grupe:

  • Obiective de natură personală.
  • Obiective ale afacerii.
  • Obiective mixte.

Obiective de natură personală.

Întreprinzătorul poate avea numeroase obiective de natură personală prin care îşi justifică activitatea antreprenorială. Printre acestea se numără:

  • obiective de securitate şi siguranţă personală;
  • obiective de asigurare a unui statut social;
  • obiective de garantare a propriei independenţe;
  • obiective de reuşită în afaceri;
  • obiective privind satisfacerea eu-lui (obiective de autoîmplinire).

Aceste obiective care ţin de persoană constituie un imbold interior alimentat de setul de idei care declanşează activitatea antreprenorială.

Obiective ale afacerii. Acestea cuprind:

·         Obiective generale.

-      Prestarea de servicii utile necesare societăţii. Aceste obiective se realizează prin producerea şi/sau comercializarea unor produse şi/sau servicii;

-      Realizarea de profit care reprezintă răsplata pentru asumarea riscului investirii banilor într-o afacere;

-      Obiectivele sociale care presupun asumarea unor responsabilităţi sociale (protecţia intereselor consumatorilor, realizarea intereselor salariaţilor şi ale comunităţii din care firma face parte).  

·         Obiective subsidiare.  Sunt stabilite pentru fiecare domeniu funţional în parte (producţie, comercial, financiar-contabil, cercetare, personal). Pentru fiecare domeniu se stabilesc obiectivele care se află în interdependenţă unele cu altele.

·         Obiective mixte. Succesul în afaceri este mai mare atunci când obiectivele personale sunt corelate şi sunt în concordanţă cu obiectivele afacerii. Apar astfel obiectivele mixte care reprezintă o corelaţie între realizarea profitului, satisfacerea consumatorului, satisfacerea întreprinzătorului şi a salariaţilor.

4.2.3  Principii esenţiale ale activităţii antreprenoriale

Finalitatea oricărei activităţi antreprenoriale trebuie să fie prefigurată în faza de proiect a afacerii (atunci când se stabileşte necesitatea, valorile, dimensiunile şi avantajele ei) adică atunci când afacerea este definită în elementele ei esenţiale. În această etapă întreprinzătorul trebuie să cunoască principiile care vor călăuzi întreaga activitate şi constituie concepţia lui în afacere.

 

 • Elaborarea de obiective, strategii şi planuri de acţiune clare ce vor fi revizuite în mod sistematic în funcţie de context;
 • Producerea şi livrarea de bunuri şi/sau servicii pe care oamenii şi le doresc;
 • Atragerea şi păstrarea unei clientele;
 • Realizarea unui profit suficient pentru a atrage potenţialii investitorii şi a-i păstra pe cei existenţi;
 • Oferirea de recompense (materiale şi morale), stimulative care să antreneze resursele umane.