Consilierea profesională 2

Etapa de Consilierea profesională/Testarea competențelor vocaționale 

Responsabil consiliere și orientare (nume prenume):…………………

Semnătură …………………………………………………………

Centrul (nume centru, localitate):………………………………….

DATA: ……………………………;             

Chestionar de interese profesionale

Respondent Nume şi prenume_________________________

Semnătură

 

Numele

 

Prenumele

 

 

ACTIVITĂŢI

Marchează pe coloana lui ,,DA” activităţile care ţi-ar plăcea sa le faci.

Pe coloana lui ,,NU” , marchează acele activităţi care îţi displac sau îţi sunt indiferente

R  

DA

NU

·         să repar obiecte electrice                                    

 

 

·         să fac obiecte din lemn

 

 

·         să cresc animale într-o fermă

 

 

·         să urmez un curs de desen tehnic

 

 

·         să fiu ghid la vânătoare sau pescuit                                                                                                                                          

 

 

TOTAL   DA                                                                              

 

I      

DA

NU

·         să citesc carţi sau reviste ştiinţifice

 

 

·         să lucrez cu instrumente de laborator şi substanţe chimice

 

 

·         să citesc despre subiecte deosebite din pură curiozitate

 

 

·         să lucrez la un proiect ştiinţific

 

 

·         să aplic matematica în probleme practice

 

 

TOTAL DA

 

A   

DA

NU

·         să joc într-o piesă de teatru

 

 

·         să cânt într-o formaţie

 

 

·         să urmez un curs de artă

 

 

·         să scriu sau să citesc poezie

 

 

·         să fac design vestimentar                                                                                                                                                               

 

 

TOTAL  DA

 

S

DA                    

NU

·         să lucrez pentru Crucea Roşie

 

 

·         să am grijă de copii

 

 

·         să predau într-o şcoală

 

 

·         să ajut persoanele cu handicap

 

 

·         să-i ajut pe alţii în problemele lor personale

 

 

TOTAL  DA

 

E    

DA   

NU

·         să vând ceva

 

 

·         să-i influenţez pe alţii

 

 

·         să învăţ strategii pentrul succesul în afaceri

 

 

·         să pornesc propria afacere

 

 

·         să supraveghez munca altora

 

 

TOTAL   DA

 

C     

DA                   

NU

·         să redactez diferite documente

 

 

·         să ţin evidenţe detaliate ale chetuielilor

 

 

·         să urmez un curs de afaceri

 

 

·         să urmez un curs de contabilitate

 

 

·         să fac operare pe calculator

 

 

TOTAL  DA

 

 

OCUPAŢII

Arată care ocupaţii te interesează şi te atrag, marcându-le pe coloana „DA”.

Pe coloana lui ,,NU” , marchează acele ocupaţile care îţi displac sau îţi sunt indiferente

DA                   

NU

I                                       

DA                   

NU

·         pompier                                                                               

 

 

·         meteorolog    

 

 

·         zoolog                                                                                   

 

 

·       chimist                                                                              

 

 

·         şofer de camion                                                                    

 

 

·         redactor la o revista                                                      

 

 

·         mec. de locomotivă                                                         

 

 

·         cercetător

 

 

·         controlor                                                                              

 

 

·         biolog                                                       

 

 

TOTAL  DA

 

TOTAL  DA

 

DA                   

NU

S     

DA             

NU

·         poet                                             

 

 

·         profesor de liceu                                        

 

 

·         actor                                                                                    

 

 

·         psiholog

 

 

·         cântăreţ                                                                               

 

 

·         director al unei tabere

 

 

·         creator de des. anim.                                                    

 

 

·         asistent social

 

 

·         scriitor

 

 

·         director de şcoală

 

 

TOTAL  DA

 

TOTAL  DA

 

       

DA                   

NU

C   

DA                

NU

·         director de publicitate                                                        

 

 

·         contabil           

 

 

·         crainic radio-tv                                                                      

 

 

·         inspector bancar

 

 

·         director restaurant

 

 

·         casier

 

 

·         ghid turistic

 

 

·         exp. taxe şi impozite

 

 

·         procuror   

 

 

·         operator calculator

 

 

TOTAL  DA

 

TOTAL  DA

 

                      

 

Cum iti calculezi scorurile

Numără de câte ori ai marcat  DA pe fiecare coloană. Scrie pe liniile următoare numărul obţinut la fiecare grup.

ACTIVITĂŢI

R

 

I

 

A

 

S

 

E

 

C

 

OCUPAŢII

R

 

I

 

A

 

S

 

E

 

C

 

SCORURI TOTALE

R

 

I

 

A

 

S

 

E

 

C

 

 

   

 

Codul personal

Literele care au cele mai mari trei valori indică codul tău personal. Scrie-l mai jos (dacă scorurile sunt egale pune ambele litere în aceeaşi caseta.

 

 

 

cel mai mare

al doilea

al treilea

 

 

 

Tipologii

 

 

TIPUL REALIST (R) se caracterizează prin tendinţa de a se îndrepta spre acele activităţi care presupun manipularea obiectelor şi instrumentelor. Poseda aptitudini manuale, mecanice sau tehnice şi este satisfăcut de acele medii profesionale care necesită un nivel optim de dezvoltare a acestor aptitudini.

 

TIPUL INVESTIGATIV (I)  se distinge prin apetit deosebit pentru cercetare, investigare sub diverse forme şi în cele mai diferite domenii (biologic, fizic, social, cultural). Are de obicei abilităţi matematice şi ştiinţifice şi preferă să lucreze singur pentru rezolvarea de probleme.

 

TIPUL ARTISTIC (A)  manifestă atracţie spre activităţile mai puţin structurate, care presupun o rezolvare creativă şi oferă posibilitatea de autoexpresie. Persoanele artistice sunt înzestrate cu abilităţi artistice şi imaginaţie.

 TIPUL SOCIAL(S)  este interesat de activităţi care implica relaţionare interpersonală. Preferă sa ajute oamenii să-şi rezolve problemele sau să-i înveţe diverse lucruri, decât să realizeze activităţi care necesită manipularea unor unelte sau maşini.

 

TIPUL ÎNTREPRINZĂTOR (E) preferă să lucreze în echipă, însă în primul rând cu scopul de a conduce, a ocupa rolul de lider. Evită activităţile ştiinţifice sau domeniile care implică o muncă dificilă. Are abilităţi oratorice şi manageriale.

 

TIPUL CONVENŢIONAL (C) se îndreaptă spre activităţi care se caracterizează  prin manipulare sistematică şi ordonată  a unor obiecte într-un cadru definit. Are abilităţi secretariale şi matematice ceea ce îl face potrivit pentru activităţi administrative. Reuşeşte să se adapteze cu dificultate la situaţiile cu grad ridicat de ambiguitate şi care nu au descrise cerinţe clare. 

 

 

Responsabil consiliere și orientare (nume prenume):…………………

Semnătură …………………………………………………………

Centrul (nume centru, localitate):………………………………….

 

DATA: ……………………………;             

 

 

Chestionar de interese profesionale

                       

 

Respondent Nume şi prenume_________________________

 

Semnătură