Bune practici

Poti invata din experienta celor din aceeasi generatie cu tine sau din generatiile anterioare. BNS este o mare comunitate unde poti cere sfaturi, informatii, ajutor specializat. Trebuie doar sa devii membru al acestei comunitati si vei avea acces la informatii ce se pot constitui in bune practici.

BUNE PRACTICI DE INSERȚIE A TINERILOR

 

I. POLITICILE DE OCUPARE

Politicile vizând ocuparea tinerilor au cunoscut o dinamică ascendentă în ceea ce priveşte ameliorarea acestui fenomen în rândul şomerilor. Această tendinţă este mai evidentă începând din anul 2000, când, potrivit datelor statistice, rata şomajului a scăzut.

Politicile care privesc problematica integrării tinerilor în piaţa muncii au cunoscut o accentuare deosebită în ultima vreme, prin adoptarea unor măsuri active de stimulare a inserţiei profesionale şi creării de noi locuri de muncă.

Un aspect care merită menţionat este acela că şi politicile sociale pasive au cunoscut o diverisificare a acţiunilor adoptate şi un exemplu în acest sens îl reprezintă acordarea subvenţiei de la buget pentru salariul absolvenţilor angajaţi în primul an după terminarea şcolii. O atenţie deosebită trebuie acordată în continuare tinerilor şomeri din mediul rural şi celor cu studii medii sau sub medii.

Trebuie   existe  o  armonizare  între  curricula  formării  în  sistemul  de educaţie şi cerinţele pieţei muncii. Din această perspectivă, politicile educaţionale din România ar trebui să fie mult mai orientate spre a răspunde dinamicii şi schimbărilor care apar în piaţa muncii.

 In zona stimulării iniţiativei antreprenoriale în rândul tinerilor s-au iniţiat o serie de măsuri şi s-au derulat o serie de programe de sprijinire din partea unor instituţii non-guvernamentale, dar rezultatele obţinute nu sunt încă la nivelul aşteptat.

        Măsuri pentru stimularea spiritului antreprenorial la tineri

o   Acordarea de credite subvenţionate ;

o   Acordarea de facilităţi fiscale ;

        Măsuri privind creşterea gradului de ocupare a tinerilor.

o   Sporirea ponderii cheltuielilor alocate măsurilor active de combatere a excluziunii tinerilor (cu accent pe mediul rural)

o   Îmbunătăţirea  accesului  tinerilor  la  măsurile  active  pentru  combatere a şomajului ;

        Masuri de încurajării tinerilor specialişti de a nu mai fi tentaţi să plece  din  ţară

o   Programme de studii conditionate

o   Burse de locuri de munca pentru specialisti organizate de SPO

o   Subventionarea ocuparii specialistilor tineri si incurajarea anumitor sectoare de activitate cu valoarea intelectuala ridicata ;

 Un număr mai mare şi o mai mare diversificare a locurilor de muncă ar fi unul din elementele cele mai importante în ameliorarea şomajului la tineri. Stabilirea ca obiectiv din partea statului a dezvoltării economice a unei anumite zone sau domeniu de activitate, aduce după sine investiţii şi crearea de locuri de muncă. Ar fi necesară o diversificare a ofertei pe piaţa muncii, deoarece oferta locurilor de muncă pentru tinerii, în special pentru cei fără o pregătire adecvată, este limitată la comerţ, construcţii, meseria de confecţioner, croitorie, alimentaţie publică etc.

Această diversificare trebuie gândită în corelaţie cu stimularea muncii la domiciliu şi cu locuri de muncă în care programul de lucru este flexibil. În cazul femeilor, ar fi un beneficiu foarte apreciat, deoarece ele ar avea posibilitatea să îşi îngrijească copiii. S-ar mai putea înfiinţa asociaţii la nivel comunitar pentru îngrijirea persoanelor bolnave sau a copiilor (tip baby-sitting), prin care s-ar crea locuri de muncă pentru femeile tinere. De altfel, această măsură a căpătat un avânt deosebit în ţările occidentale, atât ca urmare a îmbătrânirii populaţiei, cât şi ca urmare a schimbării obiceiurilor de viaţă – modernizarea încurajează modelul familiei nucleare, în care tinerii nu îşi mai asumă responsabilitatea îngrijirii bătrânilor. De aceea se apelează la ajutor specializat, cum ar fi apelarea la asistenţi sociali sau asistente medicale. O sursă importantă pentru aceste servicii se găseşte şi în România, unde persoane fără un loc de muncă preferă să lucreze în astfel de posturi în străinătate pentru a-şi asigura supravieţuirea economică.

Din punct de vedere instituţional, alte modalităţi de intervenţie în sprijinul accesului tinerilor pe piaţa muncii ar mai include:

• Difuzare de informaţii utile cu privire la dinamica pieţei muncii, la situaţia ocupării, la tendinţele de specializare cerute pe piaţă.

• Orientare profesională în ceea ce priveşte sursele de căutare şi identificare a locurilor de muncă, consilierea profesională în funcţie de abilităţi, aptitudini şi atitudini.

• Ajustarea portofoliului de cursuri  de calificare şi recalificare  oferite de Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă si subventionarea programelor de curs care raspund cerintei publice ;

• Oferirea posibilităţii de calificare la locul de muncă – sustinerea si incurajarea programelor de ucenicie si contracte de munca pentru formare profesionala ;

 • Târgul locurilor de muncă – reprezintă un eveniment la care participă atât angajatori, şomeri, cât şi angajaţi care doresc o schimbare profesională sau pur şi simplu doresc să afle care sunt tendinţele pieţei ;

• Organizarea  mai  frecventă  a  bursei  locurilor  de  muncă  în  funcţie  de anumite specializări,  care să aibă drept rezultat armonizarea intereselor angajatorilor – candidaţi potriviţi la costuri financiare şi de timp reduse – şi ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, care au ocazia să compare şi să aleagă postul dorit.

• Adoptarea unui program de lucru flexibil - avantaj pentru tinerii care parcurs diferite programme de compeltare a studiilor, tinere mame sau, mai bine zis, pentru familiile tinere cu copii care nu au posibilitatea  unui  ajutor  din  partea  familiei,  a  părinţilor ;

• Crearea  unor asociaţii  colective – cu scop de informare şi sprijin.

• Consultanţă juridică gratuită – înfiinţarea unor cabinete de specialitate juridică pe probleme legate de legislaţia muncii ;

• Servicii de consultanţă  în resurse  umane – înfiinţarea unor servicii de testare a abilităţilor şi competenţelor personale ;

• Intensificarea parteneriatului cu mass-media, în primul rand pentru ceea ce priveşte diseminarea unor noi modele profesionale

Alte măsuri ce se pot adopta pentru ameliorarea insertiei tinerilor in piata muncii se referă la întărirea măsurilor legislative si ar trebui să cuprindă:

        prevederi legale clare cu privire la anumite aspecte legate de egalitatea şanselor;

        facilităţi atractive şi  stimulative pentru angajatori;

        completarea cadrului legislativ existent şi introducerea unor noi reglementări în dreptul muncii care să asigure favorizarea reinserţiei profesionale a tinerilor şomeri – mai ales în cazul celor încadraţi în grupa şomaj de lungă durată ;

        acordarea unor facilităţi fiscale întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel local, care să le încurajeze să se dezvolte şi în afaceri complementare, crearea unor noi locuri de muncă ocupate de tineri ;

        crearea unui suport logistic necesar realizării unei campanii de informare a tinerilor asupra legislaţiei pieţei muncii;

        declanşarea mai multor campanii de promovare a „exemplelor pozitive”, a modelelor de reuşită a tinerilor în diverse domenii de activitate, prin intermediul mass-media;

        asistenţii sociali cu atributii precise trebuie să aibă un rol bine definit în cadrul comunităţii locale pe relatia cu tinerii şi să-şi asume responsabilitatea funcţiei lor, în conformitate cu atribuţiile prevăzute prin lege – să îşi asume rolul de coach pentru tineri;

        stimularea la nivel local a angajării în noile instituţii create a şomerilor (tineri sau nu) ;,

        monitorizarea acurateţii informaţiilor din anunţurile de angajare şi pentru corectitudinea procesului de selecţie a candidaţilor.

 ii. SFATURI PRACTICE / prezentarea la Interviul de selecţie

Introducere

Scopul tău este NU de a fi angajat ci de a fi angajat pe poziţia corespunzătoare pregătirii si aşteptarilor tale profesionale.

    Inteviul poate fi :

·         De pre-selecţie

·         De selecţie

·         De angajare

 Recomandări privind modul de comportare la interviu:

·         Ţine minte care este valoarea interviului pentru angajator (timpul costă bani)

o   Prezintă-te la timp

o   Exprimă-ţi aprecierea

o   Nu abuza de timpul angajatorului

·         Concentreză-te pe nevoile intervievatorului

o   Este timpul să arăţi ce poţi face pentru el

o   Eşti acolo ca să le rezolvi problemele şi nu invers

o   Arată ce poţi face pentru succesul companiei

·         Ajută-l pe intervievator

o   Atunci când are dificultăţi să pună întrebări

o   Atunci când se grăbeşte

·         Fii sincer

o   Nu te supraestima

o   Nu te subestima

o   Obiectivul tău este de a găsi un loc în care să ai succes, NU să câştigi un post

·         Exprimă-ţi interesul pentru compania angajatoare

o   Află cât mai multe despre companie înainte de a te prezenta la interviu

o   Pune câteva întrebări referitoare la companie şi/sau la ramura în care acţionează, astfel încât să-ţi poţi demonstra cunoştinţele în domeniu

·         Factori de succes

o   Identifică, pe timpul interviului şi după aceea, cei mai importanţi 3 factori pe care un candidat de succes ar trebui să-i aibă pentru a fi selectat

o   Include aceşti factori în scrisoarea de mulţumire (dacă este cazul)

                    Etapele interviului

·         Faza de primire

o   nu uita să te prezinţi

o   prima impresie este foarte importantă

o   simte-te in largul tău

·         Miezul întrevederii – discuţii despre:

o   conţinutul postului (calificare, răspunderi, constrangeri, puncte forte)

o   evoluţia şi promovarea (este un post bine delimitat sau există evoluţii posibile)

o   posibilităţile de formare

o   poziţia ierarhică

o   condiţiile postului (program, nivel salarizare, statut)

·         Încheierea întrevederii

o   termenele date

o   cine trebuie să reia contactul cu celalalt

o   sub ce formă

·         Urmările întrevederii

o   scrisoare de mulţumire

o   informarea consultantului

  Pregătirea psihologică pentru interviu

Motive obiective de a fi angoasat :

·         Miza : viitorul vostru depinde de acest interviu; chiar dacă nu reusiţi să obţineţi postul respectiv, nu trebuie să disperaţi; veţi avea alte ocazii pentru a vă afirma

·         Necunoscutul : veţi merge într-o clădire necunoscută, veţi întâlni oameni necunoscuţi şi veţi fi confruntaţi cu o situaţie necunoscută. Pentru a ieşi din această stare :

o   Reperaţi dinainte adresa respectivă, modalitatea de accede cât şi timpul        necesar pentru a ajunge;

o   Informaţi-vă asupra întreprinderii ( situaţie economică, număr de salariaţi, sector de activitate, etc);

o   Informaţi-vă asupra funcţiei persoanei cu care veţi avea interviul;

o   Pregătiţi-vă întrebările;

o   Sentimentul de a nu avea dreptul la erori: aveţi sentimentul de a fi în concurenţă cu mai mulţi candidaţi; chiar dacă sunteţi emotivi în timpul interviului aţi putea fi convocat la un al doilea interviu datorită calitaţilor dvs.

Motive false de a fi stresat/angoasat :

·         Am un handicap: sunt prea în vârstă, nu am diplome – există oameni în vârstă care au făcut carieră, având încredere în ei

·         Nu am niciodată noroc – munca, perseverenţa şi dorinţa de a reuşi sunt indispensabile pentru succes

·         Am fost eliminat la toate interviurile – n-ati fost ales pentru că, probabil, aţi făcut greşeli; amintiţi-vă de reacţiile recrutorului şi aveţi grijă să nu mai repetaţi aceleaşi erori

Riscurile interviului :

·         Un sentiment de înfrângere, care se poate transforma în mânie, astfel că la interviurile următoare să riscaţi să deveniţi agresiv

·         Umilinţa, care vă poate conduce la devalorizarea propriei persoane şi pierderea încrederii de sine

·         În faţa unui eşec, nu dvs ca persoană sunteţi de vină, ci maniera în care acţionaţi sau vă prezentaţi.

Situaţii stresante :

·         Aşteptarea – uneori durează până veţi intra în biroul recrutorului; de aceea trebuie să rămâneţi calmi, eventual să citiţi revistele din sala de aşteptare;

·         Liniştea – e o manevră psihologică pentru a face candidatul să spună ceea ce vroia să nu spună cu orice preţ; de aceea, concentraţi-vă pe o idee pozitivă până când recrutorul va lua cuvântul;

·         Indiferenţa – recrutorul clasează hârtii, clasifică dosare, fără să se uite la dvs, aveţi impresia de a vorbi în gol; de aceea, continuaţi să vorbiţi fixându-vă privirea pe un obiect;

·         Întrebările mitralieră – întrebările vin din ce în ce mai rapid, fără a avea timp să răspundeţi; dacă recrutorul impune ritmul întrebărilor dvs. impuneţi ritmul răspunsurilor;

·         Întrebările indiscrete – cele despre viaţa personală vă pot deranja şi puteţi refuza să răspundeţi;

    Pregătirea interviului

         3.3.1. Cum să te pui în valoare

Unul dintre cele mai importante aspecte ale procesului de căutare a unui loc de muncă este capacitatea de a le explica verbal celorlalţi ce ai de oferit, în ce mod vor contribui competenţele şi abilităţile tale la rezolvarea problemelor unui posibil angajator.

Prezentarea comercială

·         Formula de diferenţiere

·         Discurs de promovare

·         Formula introductivă (vezi anexa nr. 6)

Înainte de a interacţiona verbal cu cineva necunoscut, ne facem o primă impresie legată de acea persoană;

Impresiile noastre se bazează pe aspectul exterior al oamenilor, pe modul în care ei se îmbracă sau se comportă. Primele 90 de secunde ale unei întâlniri reprezintă 90% din impresia care o produceţi asupra celorlalţi. Nu vei avea niciodată o a două şansă să produci prima impresie!

Pentru a crea o impresie bună trebuie să luaţi în considerare următoarele aspecte:

·         Ţinuta;

·         Expresia feţei;

·         Gesturile

·         Puterea unui zâmbet

·         Limbajul hainelor;

·         Limbajul obiectelor;

·         Limbajul locurilor

·         Strânsul mâinii

·         Contactul vizual

Pregătirea interviului - înţelegerea celorlalţi

·         Cuvintele reprezintă 7% din comunicare

·         38 % din mesaj e dat de tonul vocii

·         55% din mesaj este dat de limbajul trupului

·         Pentru a comunica cu succes trebuie să “vorbeşti limba interlocutorului”

 Întrebări capcană la interviu şi răspunsurile recomandate

Vorbiţi-mi despre dumneavoastră !

Propuneţi interlocutorului dumneavoastră una din variantele de răspuns, pe care s-o dezvoltaţi în mai puţin de 2 minute:

·         Cu plăcere! Ce anume vă interesează în mod deosebit?

·         Cu plăcere! Într-o manieră cronologică sau anti-cronologică ?

·         Cu plăcere! Aspectele profesionale sau extra-profesionale?

Ce vă interesează cel mai mult la acest job ?

·         Acest job îmi place deoarece face apel la entuziasmul şi cunoştinţele mele

·         Acest job este urmarea firească celor 7 ani petrecuţi în funcţia de….

·         Acest job îmi place datorită competenţelor pe care le reclamă, iar societatea dumneavoastră prin strategia şi valorile sale

·         Corespunde a ceea ce caut de ceva vreme : un raport echilibrat între obiectivele “pe termen scurt” şi obiectivele “pe termen lung”

Ce stiţi despre societatea noastră?

Citaţi 3 lucruri pe care le apreciaţi la produsele sau serviciile societăţii respective. Vorbiţi despre imaginea lor.

·         Stiu că aţi avut următorul rezultat….

·         Am fost în vizită în societatea dvs, apreciînd climatul organizaţional, am revenit

·         Buna reputaţie şi calitatea serviciilor/produselor dvs sunt de notorietate

Care sunt cele 2 aspecte pe care doriti sa le ameliorati in anii ce urmeaza?

·         Performanţele mele şi ale viitorilor mei colaboratori

·         Capacitatea mea de a anticipa rapid nevoile pieţei

·         Creşterea procentului deţinut pe piaţă şi fidelizarea clienţilor

·         În termeni de aptitudini sau cunoştinţe teoretice?

 Ce responsabilităţi financiare aţi avut ?

·         De la vârsta de 16 ani mi-am gestionat propriul buget

·         Am triplat cifra de afaceri din departamentul meu în 8 luni

 Cum v-aţi justificat din punct de vedere economic în ultimul dvs job?

·         Am înlocuit 2 persoane timp de 2 ani în departamentul x

·         Am mărit cu 30 % cifra de afaceri

·         Eram plătit din comisioane

·         Obiectivele mele erau clare şi n-am ezitat niciodată să fac ore suplimentare

·         Am avut următoarele realizări importante…

·         Mi-am asumat responsabilităţile şi am facut în aşa fel încât să nu se întâmple nici un incident

·         Fidelizând mai mult de jumătate din clienţii firmei

Ce aveţi unic să ne oferiţi ?

·         Formaţie tehnică, abilităţi manageriale şi o experienţă internaţională

·         Sunt flexibil în ceea ce priveşte deplasările şi cunosc foarte bine zonele geografice în care aveţi clienţi

·         Analiză diferită a situaţiilor

 Nu credeţi că sunteţi supracalificat pentru acest job ?

·         Prin prisma proiectelor de care m-am ocupat, competenţele mele corespund job-ului pe care mi l-aţi descris

·         Pentru acest job, am sentimentul că experienţa este la fel de importantă ca şi calificarea

·         Ce vă face să credeţi că sunt supracalificat pentru acest job?

 Cât timp vă trebuie să fiţi operaţional?

·         Sunt disponibil imediat

·         Timpul necesar pentru a studia proiectul

·         Pentru subiectele mai delicate, timpul necesar pentru a cunoaşte proiectele, societatea dumneavoastră şi clienţii dvs.

 Care sunt defectele şi calităţile dumneavoastră?

·         Aş prefera să vă prezint 2 din realizările mele relevante pentru calităţile mele

·         Când îmi fixez un obiectiv, nu mă opresc până nu-l ating

·         Principalul meu defect este de a fi foarte exigent atât cu ceilalţi, cât şi cu mine

 Aţi concediat pe cineva până acum ?

·         Nu

·         Da, este un procedeu dificil, însă am procedat întotdeauna cu tact şi omenie

·         Da, intra în atribuţiile unui responsabil şi trebuie să fie pregătit

 Cum vă comportaţi în momentul în care v-aţi dat seama că aţi greşit?

·         Analizez situaţia şi iau măsuri corective

·         Îmi asum responsabilităţile şi lucrez pentru a îndrepta greşeala

·         Cer sfatul colegilor şi prietenilor

Sunteţi sigur că aveţi profilul postului?

·         Acest job corespunde exact cu ceea ce vreau să fac şi am potenţialul necesar

·         Puneţi-mă la încercare

De ce sunteţi fără ocupaţie de atât de mult timp?

·         Mi-am perfecţionat cunoştinţele de limbi străine/ comunicare, etc…

·         Am avut 5 interviuri şi sunt în plină negociere

·         Mi-am alocat timpul necesar pentru bilanţul profesional. Acum îmi este clar şi dovadă: sunt aici.

·         Am studiat în amănunt propunerile care mi-au fost făcute

·         Am aşteptat să găsesc un job care corespunde calificărilor şi aşteptărilor mele

Ce gândiţi despre şeful dumneavoastră ?

·         Persoană foarte competentă şi care-şi cunoaşte meseria

·         Persoană care are foarte bune relaţii atât cu angajaţii săi, cât şi cu lumea exterioară

·         Persoană eficace şi organizată, graţie căruia am învăţat foarte multe

·         Un mare specialist în domeniu

·         Dată fiind natura job-ului meu, aveam raporturi neutre şi de tip administrativ

Cum vă vedeau subordonaţii dumneavoastră?

·         Ca cineva foarte exigent, dar drept şi deschis dialogului

·         Mă apreciau

·         Sunt o natură conciliantă şi talentul meu de mediator era recunoscut

·         În decursul a 2 ani, nu a plecat nimeni şi cifra de afaceri a crescut considerabil

Cum reacţionaţi la stres?

·         Mă stimulează

·         Muncesc întotdeauna la fel de bine

·         În general, mă organizez în aşa fel încât să nu ajung sub efectul stresului, dar dacă se întamplă, ştiu să-i fac faţă

·         Îmi fixez obiectivele şi le realizez în timpul necesar; elimin astfel cea mai mare parte din cauzele stresului

Câte persoane aţi condus ?

·         Nu am avut ocazia până acum, dar sunt pregătit, am abilităţile necesare

·         Între …şi ....în funcţie de mărimea proiectului

·         Mai multe , în activitaţi extra-profesionale şi totul a decurs excelent

Căutaţi un contract cu durată determinată sau nedeterminată?

·         Dumneavoastră ce propuneţi ?

·         Caut întâi de toate un job interesant, şi apoi mă va interesa tipul contractului

·         Ambele, sunt foarte deschis

La rândul dumneavoastră, puteţi pune întrebări:

·         De ce este această poziţie liberă?

·         Care sunt responsabilitatile acestui post ?

·         Care sunt cele mai importante caracteristici pe care ar trebui să le aibă o persoană pentru a avea succes în compania dumneavoastră?

·         Care sunt obiectivele companiei pe termen lung?

·         Care sunt concurenţii / partenerii dumneavoastră?

·         Care sunt cele mai dificile situaţii cu care se poate confrunta cineva, care este pe o asemenea poziţie, în compania dumneavoastră?

·         Ce libertate aş avea să-mi stabilesc obiectivele, termenele şi metodele de măsurare a rezultatelor ?

·         Exista posibilităţi de formare profesională ?

·         Cum vedeţi evoluţia acestei poziţii?

                   3.3.4. Erori de evitat                  

·         Exact când ieşiţi, să spuneţi : “De fapt am uitat să vă întreb ceva… ”

·         Să uitati in biroul recrutorului documentele informative despre intreprindere pe care vi le-a furnizat…

·         La plecare, să uitaţi să salutaţi secretara…

·         Să intrebaţi ce salariu veţi avea în cadrul primului interviu

                        3.3.5. Ce se întâmplă în mod frecvent la interviuri

·         Angajatorul îţi acordă foarte puţin timp

·         Angajatorul urmăreşte să identifice foarte clar anumite competenţe

·         Unii candidaţi nu reuşesc să susţină cele scrise în CV

·         Unii candidaţi sunt super stresaţi (se blochează)

·         Candidaţi care uită adresa unde trebuie să ajungă sau persoana cu care au interviul

·         Candidaţi care nu se prezintă la interviu şi nici nu anunţă (afectează relaţia consilier-angajator)

               3.3.6. Greşeli frecvente la interviu

·         Întârzii la interviu

·         Ai o înfăţişare neîngrijită

·         Nu răspunzi clar la întrebări

·         Vorbeşti despre salariu prea devreme

·         Îţi critici foştii şefi sau colegi

·         Crezi că vei opţine mai mult pentru că “ai nevoie de mai mult”

·         Manifeşti lipsă de interes  pentru postul respectiv

·         Nu ai obiective clare

·         Nu ai un contact vizual bun cu intervievatorul in timpul conversatiei

·         Nu reuşeşti să te pui în valoare

·         Uiţi să îţi exprimi aprecierea faţă de intervievator, pentru timpul acordat

                 3.3.7. Urmărirea contactelor:

Pentru a fi rapidă şi eficace, căutarea unui loc de muncă trebuie să fie organizată şi continuă. Urmărirea contactelor permite: analizarea demersurilor realizate, reluarea contactului după o candidatură scrisă sau un interviu

Ce trebuie să faci în cazul in care nu primeşti răspuns

·         verifică timpul care a trecut de la ultimul contact cu angajatorul  - termenele pot parea lungi uneori (corespund modului de funcţionare a firmei sau procesului de recrutare şi selecţie început)

·         gândeşte-te care este forma de recontactare cea mai potrivită:

o   telefonul – adesea este greu să te întâlneşti direct cu interlocutorul şi este mai uşor să folosesti telefonul pentru a cere informaţii

o   scrisoarea de recontactare (sau emailul) – care trebuie să fie este motivată şi abilă

·         ţine cont de concluzia intrevederii avute cu angajatorul

·         nu intra în panică 

 Recomandări finale

·         Află cât mai multe despre compania care te-a chemat la interviu produse, servicii, piaţa de desfacere, concurenţă, tendinţe, activităţi curente, priorităţi.

·         Află ce fel de interviu va fi, cât va dura şi cu cine va fi (nume, funcţie,...)

·         Interesează-te care sunt etapele procesului de selecţie

·         Nu uita să actualizezi CV-ul, să aibă un aspect plăcut şi să aduci cu tine trei copii chiar dacă angajatorul dispune deja de o copie

·         Îmbracă-te adecvat poziţiei pentru care candidezi

·         Pregăteşte-ţi răspunsurile pentru diferite tipuri de întrebări: să ştii să spui de ce vrei postul, care sunt calităţile tale, cum te vei descurca, care sunt cele mai importante realizări ale tale, etc.

·         Aminteşte-ţi

o   Formula de diferenţiere

o   Discursul de promovare

o   Formula introductivă

·         Revizuieşte-ţi încă o dată obiectivele personale, vorbeşte deschis şi cinstit despre ele şi despre cum plănuieşti să le realizezi

·         Claseaza si asigura-te ca ai toate documentele inainte de interviu (CV, scrisori de recomandare, o agenda, etc)

·         Asigură-te că ai două sau trei referinţe relevante şi verifică dacă persoanele respective ar fi încântate să te recomande

·         Prezintă-te la timp (de preferat cu 10 minute mai devreme)

·         Ţine cont de recomandările făcute în funcţie de tipul de interviu şi stilul de comunicare preferat al intervivatorului

·         Nu minţi

·         Nu spune nimic care ar putea ingrijora intervievatorul (critici despre fostul şef, comentarii despre viaţa privată)

·         Pe cât posibil, intră într-o stare de spirit entuziastă, energică şi pozitivă.