Informare cu privire la piata muncii

 

Lista codurilor CAEN (Rev.2)

Cod CAEN

(Clasa)

 

Sectiuni / Activitati CAEN Rev.2

SECŢIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

 

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

 

Cultivarea plantelor nepermanente

0111

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a

plantelor producătoare de seminţe oleaginoase

0112

Cultivarea orezului

0113

Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor

0114

Cultivarea trestiei de zahăr

0115

Cultivarea tutunului

0116

Cultivarea plantelor pentru fibre textile

0119

Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

 

Cultivarea plantelor din culturi permanente

0121

Cultivarea strugurilor

0122

Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale

0123

Cultivarea fructelor citrice

0124

Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase

0125

Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor

şi a altor pomi fructiferi

0126

Cultivarea fructelor oleaginoase

0127

Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor

0128

Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic

0129

Cultivarea altor plante permanente

 

Cultivarea plantelor pentru înmulţire

0130

Cultivarea plantelor pentru înmulţire

 

Creşterea animalelor

0141

Creşterea bovinelor de lapte

0142

Creşterea altor bovine

0143

Creşterea cailor şi a altor cabaline

0144

Creşterea cămilelor şi a camelidelor

0145

Creşterea ovinelor şi caprinelor

0146

Creşterea porcinelor

0147

Creşterea părilor

0149

Creşterea altor animale

 

Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu

 

creşterea animalelor)

0150

Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu

creşterea animalelor)

 

Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare

0161

Activităţi auxiliare pentru produia vegeta

0162

Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

0163

Activităţi după recoltare

0164

Pregătirea seminţelor

 

Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii

0170

Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de

servicii anexe vânătorii

 

Silvicultură şi exploatare forestie

 

Silvicultură şi alte activităţi forestiere

0210

Silvicultură şi alte activităţi forestiere

 

Exploatarea forestieră

0220

Exploatarea forestieră

 

Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora sponta

0230

Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

 

Activităţi de servicii anexe silviculturii

0240

Activităţi de servicii anexe silviculturii

 

Pescuitul şi acvacultura

 

Pescuitul

0311

Pescuitul maritim

0312

Pescuitul în ape dulci

 

Acvacultura

0321

Acvacultura mariti

0322

Acvacultura în ape dulci

 

SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

 

Extracţia cărbunelui superior şi inferior

 

Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)

0510

Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)

 

Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)

0520

Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)

 

Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale

 

Extracţia petrolului brut

0610

Extracţia petrolului brut

 

Extracţia gazelor naturale

0620

Extracţia gazelor naturale

 

Extracţia minereurilor metalifere

 

Extracţia minereurilor feroase

0710

Extracţia minereurilor feroase

 

Extracţia minereurilor metalifere neferoase

0721

Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu

0729

Extracţia altor minereuri metalifere neferoase

 

Alte activităţi extractive

 

Extracţia pietrei, nisipului şi argilei

0811

Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei

0812

Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului

 

Alte activităţi extractive n.c.a.

0891

Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a

îngrăşămintelor naturale

0892

Extracţia turbei

0893

Extracţia sării

0899

Alte activităţi extractive n.c.a.

 

Activităţi de servicii anexe extracţiei

 

Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

0910

Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

 

 

 

Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

0990

Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

 

SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

 

Industria alimentară

 

Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

1011

Prelucrarea şi conservarea cărnii

1012

Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre

1013

Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

 

Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

1020

Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

 

Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

1031

Prelucrarea şi conservarea cartofilor

1032

Fabricarea sucurilor de fructe şi legume

1039

Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.

 

Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale

1041

Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor

1042

Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare

 

Fabricarea produselor lactate

1051

Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

1052

Fabricarea îngheţatei

 

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon

1061

Fabricarea produselor de morărit

1062

Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon

 

Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

1071

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

1072

Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a

produselor conservate de patiserie

1073

Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-c-ului şi a altor

produse făinoase similare

 

Fabricarea altor produse alimentare

1081

Fabricarea zahărului

1082

Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor

zaharoase

1083

Prelucrarea ceaiului şi cafelei

1084

Fabricarea condimentelor şi ingredientelor

1085

Fabricarea de mâncărururi preparate

1086

Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor

dietetice

1089

Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

 

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

1091

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1092

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

 

Fabricarea uturilor

 

Fabricarea uturilor

1101

Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

1102

Fabricarea vinurilor din struguri

1103

Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe

1104

Fabricarea altor băuturi nedistilate, oinute prin fermentare

1105

Fabricarea berii

1106

Fabricarea malţului

1107

Producţia de băuturi coritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

 

Fabricarea produselor din tutun

 

Fabricarea produselor din tutun

1200

Fabricarea produselor din tutun

 

Fabricarea produselor textile

 

Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

1310

Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

 

Producţia de ţesături

1320

Producţia de ţeturi

 

Finisarea materialelor textile

1330

Finisarea materialelor textile

 

Fabricarea altor articole textile

1391

Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare

1392

Fabricarea de articole confeionate din textile (cu excepţia

îmbrămintei şi lenjeriei de corp)

1393

Fabricarea de covoare şi mochete

1394

Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase

1395

Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte

1396

Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile

1399

Fabricarea altor articole textile n.c.a.

 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană

1411

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

1412

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

1413

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

1414

Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.

 

Fabricarea articolelor din blană

1420

Fabricarea articolelor din bla

 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare

1431

Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor

de galanterie

1439

Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de

îmbrăminte

 

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj

şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei;

prepararea şi vopsirea blănurilor

 

băcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi

marochinărie şi a articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor

1511

băcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor

1512

Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor

de harnaşament

 

Fabricarea încălţămintei

1520

Fabricarea înămintei

 

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi

plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

 

Tăierea şi rindeluirea lemnului

1610

Tăierea şi rindeluirea lemnului

 

Fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din alte materiale vegetale

1621

Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn

1622

Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1623

Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru

construii

1624

Fabricarea ambalajelor din lemn

1629

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

 

Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

 

Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului

1711

Fabricarea celulozei

1712

Fabricarea hârtiei şi cartonului

 

Fabricarea articolelor din hârtie şi carton

1721

Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton

1722

Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton

1723

Fabricarea articolelor de paperie

1724

Fabricarea tapetului

1729

Fabricarea altor articole din rtie şi carton n.c.a.

 

Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor

 

Tipărire şi activităţi de servicii conexe tiririi

1811

Tipărirea ziarelor

1812

Alte activităţi de tipărire n.c.a.

1813

Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1814

Legătorie şi servicii conexe

 

Reproducerea înregistrilor

1820

Reproducerea înregistrărilor

 

Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

 

Fabricarea produselor de cocserie

1910

Fabricarea produselor de cocserie

 

Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

1920

Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

 

Fabricarea substaelor şi a produselor chimice

 

Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare

2011

Fabricarea gazelor industriale

2012

Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor

2013

Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază

2014

Fabricarea altor produse chimice organice, de ba

2015

Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase

2016

Fabricarea materialelor plastice în forme primare

2017

Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare

 

Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice

2020

Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice

 

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor

2030

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor

 

Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie

2041

Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere

2042

Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)

 

Fabricarea altor produse chimice

2051

Fabricarea explozivilor

2052

Fabricarea cleiurilor

2053

Fabricarea uleiurilor esenţiale

2059

Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

 

Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale

2060

Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale

 

Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

 

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

2110

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

 

Fabricarea preparatelor farmaceutice

2120

Fabricarea preparatelor farmaceutice

 

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

 

Fabricarea articolelor din cauciuc

2211

Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor

2219

Fabricarea altor produse din cauciuc

 

Fabricarea articolelor din material plastic

2221

Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material

plastic

2222

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2223

Fabricarea articolelor din material plastic pentru construii

2229

Fabricarea altor produse din material plastic

 

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

 

Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

2311

Fabricarea sticlei plate

2312

Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate

2313

Fabricarea articolelor din sticlă

2314

Fabricarea fibrelor din sticlă

2319

Fabricarea de sticlărie tehnică

 

Fabricarea de produse refractare

2320

Fabricarea de produse refractare

 

Fabricarea materialelelor de construcţii din argilă

2331

Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică

2332

Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru

construii, din argilă ar

 

Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan

2341

Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi

ornamental

2342

Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

2343

Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică

2344

Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

2349

Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

 

Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului

2351

Fabricarea cimentului

2352

Fabricarea varului şi ipsosului

 

Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos

2361

Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

2362

Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii

2363

Fabricarea betonului

2364

Fabricarea mortarului

2365

Fabricarea produselor din azbociment

2369

Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos

 

Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

2370

Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

 

Fabricarea produselor abrazive şi a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

2391

Fabricarea de produse abrazive

2399

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

 

Industria metalurgică

 

Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje

2410

Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje

 

Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel

2420

Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru

acestea, din oţel

 

Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a

oţelului

2431

Tragere la rece a barelor

2432

Laminare la rece a benzilor înguste

2433

Producţia de profile oinute la rece

2434

Trefilarea firelor la rece

 

Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase

2441

Producţia metalelor preţioase

2442

Metalurgia aluminiului

2443

Producţia plumbului, zincului şi cositorului

2444

Metalurgia cuprului

2445

Producţia altor metale neferoase

2446

Prelucrarea combustibililor nucleari

 

Turnarea metalelor

2451

Turnarea fontei

2452

Turnarea oţelului

2453

Turnarea metalelor neferoase oare

2454

Turnarea altor metale neferoase

 

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalii

 

Fabricarea de construcţii metalice

2511

Fabricarea de construii metalice şi părţi componente ale

structurilor metalice

2512

Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

 

Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice;

producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centra

2521

Producţia de radiatoare şi cazane pentru înlzire centrală

2529

Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice

 

Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)

2530

Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru înlzire centrală)

 

Fabricarea armamentului şi muniţiei

2540

Fabricarea armamentului şi muniţiei

 

Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2550

Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare

plastică; metalurgia pulberilor

 

Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică

generală pe bade plată sau contract

2561

Tratarea şi acoperirea metalelor

2562

Operaţiuni de mecanică generală

 

Producţia de unelte şi articole de fierărie

2571

Fabricarea produselor de tăiat

2572

Fabricarea articolelor de feronerie

2573

Fabricarea uneltelor

 

Fabricarea altor produse prelucrate din metal

2591

Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel

2592

Fabricarea ambalajelor uşoare din metal

2593

Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi

arcuri

2594

Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate;

fabricarea de nituri şi şaibe

2599

Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

 

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

 

Fabricarea componentelor electronice

2611

Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2612

Fabricarea altor componente electronice

 

Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

2620

Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

 

Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

2630

Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

 

Fabricarea produselor electronice de larg consum

2640

Fabricarea produselor electronice de larg consum

 

Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri

2651

Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură,

verificare, control, navigaţie

2652

Producţia de ceasuri

 

Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie

2660

Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic

şi electroterapie

 

Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice

2670

Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice

 

Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi

înregistrărilor

2680

Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor

 

Fabricarea echipamentelor electrice

 

Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi

control a electricităţii

2711

Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor

electrice

2712

Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii

 

Fabricarea de acumulatori şi baterii

2720

Fabricarea de acumulatori şi baterii

 

Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de

conexiune pentru acestea

2731

Fabricarea de cabluri cu fibră optică

2732

Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice

2733

Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri

electrice şi electronice

 

Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2740

Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

 

Fabricarea de echipamente casnice

2751

Fabricarea de aparate electrocasnice

2752

Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

 

Fabricarea altor echipamente electrice

2790

Fabricarea altor echipamente electrice

 

Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.

 

Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală

2811

Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule  şi motociclete.)

2812

Fabricarea de motoare hidraulice

2813

Fabricarea de pompe şi compresoare

2814

Fabricarea de articole de robinetărie

2815

Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a

elementelor mecanice de transmisie

 

Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare genera

2821

Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor

2822

Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat

2823

Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv

fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)

2824

Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric

2825

Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

2829

Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.

 

Fabricarea masinilor şi utilajelor pentru agricultuşi

exploatări forestiere

2830

Fabricarea masinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări

forestiere

 

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte

2841

Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2849

Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.

 

Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifi

2891

Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2892

Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii

2893

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare,

băuturilor şi tutunului

2894

Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei

2895

Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului

2896

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului

2899

Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.

 

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor

 

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2910

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

 

Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci

2920

Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci

 

Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

2931

Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

2932

Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

 

Fabricarea altor mijloace de transport

 

Construcţia de nave şi bărci

3011

Construia de nave şi structuri plutitoare

3012

Construia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement

 

Fabricarea materialului rulant

3020

Fabricarea materialului rulant

 

Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale

3030

Fabricarea de aeronave şi nave spiale

 

Fabricarea vehiculelor militare de luptă

3040

Fabricarea vehiculelor militare de lup

 

Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.

3091

Fabricarea de motociclete

3092

Fabricarea de biciclete şi de de vehicule pentru invalizi

3099

Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

 

Fabricarea de mobilă

 

Fabricarea de mobilă

3101

Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine

3102

Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3103

Fabricarea de saltele şi somiere

3109

Fabricarea de mobilă n.c.a.

 

Alte activităţi industriale n.c.a.

 

Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare

3211

Baterea monedelor

3212

Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre

preţioase

3213

Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare

 

Fabricarea instrumentelor muzicale

3220

Fabricarea instrumentelor muzicale

 

Fabricarea articolelor pentru sport

3230

Fabricarea articolelor pentru sport

 

Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

3240

Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

 

Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale

şi stomatologice

3250

Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale

stomatologice

 

Alte activităţi industriale

3291

Fabricarea turilor şi periilor

3299

Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

 

Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

 

Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor

3311

Repararea articolelor fabricate din metal

3312

Repararea maşinilor

3313

Repararea echipamentelor electronice şi optice

3314

Repararea echipamentelor electrice

3315

Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor

3316

Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale

3317

Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport

n.c.a.

3319

Repararea altor echipamente

 

Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

3320

Instalarea minilor şi echipamentelor industriale

 

SECŢIUNEA D - PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, ACALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT

 

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, acaldă şi aer condiţionat

 

Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

3511

Producţia de energie electrică

3512

Transportul energiei electrice

3513

Distribuţia energiei electrice

3514

Comercializarea energiei electrice

 

Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte

3521

Producţia gazelor

3522

Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte

3523

Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte

 

Furnizarea de abur şi aer condiţionat

3530

Furnizarea de abur şi aer condiţionat

 

SECŢIUNEA E - DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE

 

Captarea, tratarea şi distribuţia apei

 

Captarea, tratarea şi distribuţia apei

3600

Captarea, tratarea şi distribuţia apei

 

Colectarea şi epurarea apelor uzate

 

Colectarea şi epurarea apelor uzate

3700

Colectarea şi epurarea apelor uzate

 

Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile

 

Colectarea deşeurilor

3811

Colectarea deşeurilor nepericuloase

3812

Colectarea deşeurilor periculoase

 

Tratarea şi eliminarea deşeurilor

3821

Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

3822

Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

 

Recuperare materialelor

3831

Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor

scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

 

Activităţi şi servicii de decontaminare

 

Activităţi şi servicii de decontaminare

3900

Activităţi şi servicii de decontaminare

 

SECŢIUNEA F - CONSTRUCŢII

 

Construcţii de clădiri

 

Dezvoltare (promovare) imobilia

4110

Dezvoltare (promovare) imobiliară

 

Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

4120

Lucri de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

 

Lucrări de geniu civil

 

Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate

4211

Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor

4212

Lucri de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane.

4213

Construia de poduri şi tuneluri

 

Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare

4221

Lucri de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222

Lucri de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate

şi telecomunicaţii

 

Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti

4291

Construii hidrotehnice

4299

Lucri de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.

 

Lucrări speciale de construcţii

 

Lucrări de demolare şi de pretire a terenului

4311

Lucri de demolare a construiilor

4312

Lucrări de pregătire a terenului

4313

Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

 

Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

4321

Lucri de instalaţii electrice

4322

Lucri de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

4329

Alte lucri de instalaţii pentru construcţii

 

Lucrări de finisare

4331

Lucrări de ipsoserie

4332

Lucri de tâmplărie şi dulgherie

4333

Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor

4334

Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri

4339

Alte lucri de finisare

 

Alte lucrări speciale de construcţii

4391

Lucri de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

4399

Alte lucri speciale de construcţii n.c.a.

 

SECŢIUNEA G - COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR

 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

 

Comerţ cu autovehicule

4511

Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)

4519

Comerţ cu alte autovehicule

 

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

4520

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

 

Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule

4531

Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule

4532

Comerţ cu anuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule

 

Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente;

întreţinerea şi repararea motocicletelor

4540

Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea

şi repararea motocicletelor

 

Comerţ cu ridicata cu excepţa comerţului cu autovehicule şi motociclete

 

Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata

4611

Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate

4612

Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie

4613

Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de

construii

4614

Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane

4615

Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie

4616

Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele

4617

Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun

4618

Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619

Intermedieri în comerţul cu produse diverse

 

Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii

4621

Comerţ cu ridicata al cerealelor, semielor, furajelor şi tutunului neprelucrat

4622

Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor

4623

Comerţ cu ridicata al animalelor vii

4624

Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate

 

Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor

şi al tutunului

4631

Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor

4632

Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne

4633

Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile

4634

Comerţ cu ridicata al băuturilor

4635

Comerţ cu ridicata al produselor din tutun

4636

Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor

zaharoase

4637

Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente

4638

Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte

4639

Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi

şi tutun

 

Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum

4641

Comerţ cu ridicata al pr