Grafic activitati

Activități proiect

A.1. Activități specifice managementului de proiect.                                                           

A.2. Activități de promovare și publicitate

 • A.2.1. Realizarea identității vizuale a proiectului
 • A.2.2. Realizarea a 8 conferințe de presă de promovare a proiectului
 • A.2.3. Realizarea și distribuirea materialelor de informare/promovare
 • A.2.4. Dezvoltarea și actualizarea platformei web
 • A.2.5. Inserarea de anunțuri publicitare în media și realizarea de emisiuni televizate
 • A.2.6. Organizarea a 20 seminarii informative adresate membrilor grupului țintă, angajatorilor, reprezentanților autoritaților publice locale și ai organizațiilor societății civile

            A3. Crearea și activarea centrelor de garanție pentru tineri

Au fost create 22 Centre de Garanție pentru Tineri, situate la nivelul celor patru regiuni de implementare:    

 •    Regiunea Sud Vest  - Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea
 •    Regiunea Sud Est - Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea
 •    Regiunea Sud  - Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman
 •    Regiunea București-Ilfov – Bucureşti (3 centre), Ilfov

            A.4. Informare, consiliere profesională, mediere în vederea găsirii unui loc de muncă

În cadrul acestei activități, experții proiectului vor furniza măsuri active de ocupare unui număr de 2552 tineri.

      În funcție de profil, aceștia vor beneficia de:

ü  Informare

ü  consiliere profesională

ü  asistență în vederea identificării unui loc de muncă

ü  servicii de mediere a muncii, în vederea stabilirii de raporturi de muncă.

 A.5. Program de formare profesională în domenii cerute de piața muncii și organizarea de stagii pilot de ucenicie

ü   Selectarea programelor de formare profesională

ü   Autorizarea a 13 cursuri de inițiere

ü   Pregătirea manualelor și a materialelor de curs

ü   Furnizarea și evaluarea programelor de formare profesională

            A.6. Program de consultanță, asistența și formare profesională pentru începerea unei activități

independente sau pentru inițierea de afaceri

Activitatea constă în desfășurarea cursului ”Dezvoltarea competențelor personale antreprenoriale”, în cadrul a 22 de stagii de curs.

Cursanții certificați vor beneficia de servicii de consultanță și asistență pentru deschiderea propriei firme.

 A.7. Organizarea de târguri județene de locuri de muncă-garanție pentru TINEri!

Se vor organiza 20 târguri județene de locuri de muncă, cu o durată de 2 zile  

                  Fiecare eveniment  cuprinde:

 •  conferința de presă de deschidere
 •  standuri ale potențialilor angajatori
 •  un stand de promovare a proiectului
 •  standuri de informare, consiliere în cariera
 •  seminarii tematice destinate grupului țintă.

A.8. Măsuri de sprijin pentru programele inovatoare privind combaterea șomajului de lungă durată

 • Se organizează 4 workshop-uri la nivel regional, în vederea consultării publice a angajatorilor, autorităților publice locale, instituțiilor de învățământ, ONG-urilor și altor factori de interes în domeniul proiectului cu privire la programele inovatoare de combatere a șomajului de lungă durată.
 • Informațiile colectate în cadrul acestor workshop-uri vor fi corelate cu rezultatele obținute în cadrul Centrelor de Garanție pentru Tineri și va fi elaborată broșura SCHEMA DE GARANȚII - Mecanism de integrare a tinerilor pe piața muncii.
 •  Publicația va fi tiparită și diseminată la nivel național.